Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุก (31 พ.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (30 พ.ค. 2566)  
ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ... (25 พ.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (25 พ.ค. 2566)
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลควนเมาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการทำหมี่กรอบสามรส (15 พ.ค. 2566)
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ (12 พ.ค. 2566)
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป... (12 พ.ค. 2566)
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 พ.ค. 2566)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลเวปไซต์ (27 เม.ย. 2566)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร... (24 มี.ค. 2566)
ช่องทาง E-service (09 มี.ค. 2566)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (27 ก.พ. 2566)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (01 ก.พ. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ม.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) (09 ม.ค. 2566)
ประกาศรายชื่ีอผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (04 ม.ค. 2566)
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการทำหมี่กรอบสามรส... (25 พ.ค. 2566)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (23 พ.ค. 2566)  

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาช... (25 เม.ย. 2566)  

โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน... (04 เม.ย. 2566)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้... (02 ธ.ค. 2565)

โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการ... (15 ส.ค. 2565)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (09 ส.ค. 2565)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (08 ก.ค. 2565)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (24 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร... (15 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้... (31 พ.ค. 2565)

โครงการ รู้เท่าทัน รู้ป้อ... (06 พ.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม... (18 เม.ย. 2565)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (28 มี.ค. 2565)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (08 ก.พ. 2565)

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำ... (01 ส.ค. 2564)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณ... (23 ก.ค. 2564)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณ... (22 ก.ค. 2564)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณ... (21 ก.ค. 2564)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (21 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โค... (30 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ... (26 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความ... (12 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓ ฉบ... (09 พ.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลิกไนท... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งสมอ - ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 4 ... (21 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓ ฉบ... (07 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โค... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับโครงการ... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้... (13 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานโครง... (08 มี.ค. 2566)
ประกาศสัญญาโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.ควนเมา (15 ก.พ. 2566)
ประกาศสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรัษฎา-บ้านกลาง ม.11 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง... (14 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค... (07 ก.พ. 2566)
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานโครง... (25 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ... (25 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.ควนเมา (24 ม.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ควนเมา (12 ม.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    Line อบต.ควนเมา

    แบบคำร้องทั่วไป (E-Service)

แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย

  แบบถามตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สินค้าดี (01 พ.ย. 2561)  
OTOP (01 พ.ย. 2561)  
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ที่พักโฮมสเตย์ (01 พ.ย. 2561)  
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th