Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 เม.ย. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
22 เม.ย. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อวกันการทุจริตของ อบต.ควนเมา พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
02 เม.ย. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
01 เม.ย. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
19 ก.พ. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการที่จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 สภาอนุมัติ 15 กุมภาพันธ์ 2567
19 ธ.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา โครงการที่จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 สภาอนุมัติ 15 ธันวาคม 2566
07 พ.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
20 ต.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ อบต.ควนเมา
17 ต.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566
27 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th