Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นลูกคลื่น และเป็นเนินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และมีลักษณะเป็นที่ลาดต่ำทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก
 ติดต่อกับ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ติดต่อกับ ตำบลหนองช้างแล่น และตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ติดต่อกับ ตำบลหนองปรือ และตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ติดต่อกับ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน และตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกของอำเภอรัษฎา ห่างจากที่ว่าการอำเภอรัษฎาประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

เนื้อที่ 
     ทั้งหมด 67.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,993.75 ไร่


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ ลำห้วย
แม่น้ำ
คลอง   
จำนวน 6 สาย
จำนวน 1 สาย
จำนวน 4 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 
บ่อน้ำตื้น
บ่อบาดาล 
ถังเก็บน้ำ
ประปาหมู่บ้าน/ชนบท  

จำนวน 9 แห่ง
จำนวน 418 แห่ง
จำนวน 26 แห่ง
จำนวน 32 แห่ง
จำนวน 15 หมู่บ้าน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 081-3702454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th