Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ธ.ค. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565
11 พ.ย. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565
05 ต.ค. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 ม.ค. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564
04 ต.ค. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
29 ก.ย. 2564 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)
29 ธ.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563
21 ต.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
18 มิ.ย. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:BCP)
15 ม.ค. 2563 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ควนเมา ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th