Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา นโยบายและกลยุทธ์บริหารงานบุคคุล-2564-2566
20 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
20 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษพนักงานส่วนตำบล2566
20 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครู
20 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
04 ก.พ. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล
04 ก.พ. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา นโยบายและกลยุทธ์บริหารงานบุคคล 2564-2566
04 ก.พ. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศ ก.กลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
04 ก.พ. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทน่นอกเหนือจากเงินดือน
04 ก.พ. 2565 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th