ไม่อยากโดนด่า ขับให้ช้าเข้าไว้!! ขั
น้ำท่วมถนนกลัวดับจึงขับเร็ว เอาตัวรอดในช่วงน้ำหลาก ทำไมต้องขับช้าเมื่อลุยฝ่าน้ำท่วมขั
รณรงค์ลดเผาลดฝุ่นพิษ 2.5 กทม.ส่ง จน
ที่ประชุมได้มีการรายงาน เรื่องการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของกรุงเทพฯ โดยฝุ่น P