Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา และสมาชิกองค์... (21 ต.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2... (29 ก.ย. 2564)  
กฎบัตรและนโยบายการตรวจสอบภายในอบต.ควนเมา ปีงบประมาณ 2565 (28 ก.ย. 2564)  
ขอเชิญแกนนำและเยาวชนในพื้นที่ตำบลควนเมาเข้าร่วมอบรม (20 ส.ค. 2564)
มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (04 ส.ค. 2564)
มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (03 ส.ค. 2564)
มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (03 ส.ค. 2564)
มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (03 ส.ค. 2564)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง (03 ส.ค. 2564)
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง (03 ส.ค. 2564)
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง (03 ส.ค. 2564)
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา (03 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ดูแลตอบแบบสอบถามออนไลน... (30 มิ.ย. 2564)
ขอความร่วมมือกวดขันและทำความเข้าใจกับร้านค้าและประชาชนไม่ให้กระทำผิดเงื่อนไขของโ... (17 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออน... (11 มิ.ย. 2564)
ข้อควรรู้ เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 (10 มิ.ย. 2564)
วิธีรับมือ-ป้องกันไฟฟ้า-หมอกควัน (10 มิ.ย. 2564)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2564 (29 มี.ค. 2564)
สื่อประชาสัมพันธ์เราชนะ (18 ก.พ. 2564)
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-19 (18 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำ... (01 ส.ค. 2564)  

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (21 ก.ค. 2564)  

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (21 มิ.ย. 2564)  

การจัดทำแผนชุมชน (23 เม.ย. 2564)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (22 เม.ย. 2564)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (22 เม.ย. 2564)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (10 มี.ค. 2564)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (26 พ.ย. 2563)

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร... (16 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (28 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมการสานตะกร้... (20 ส.ค. 2563)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (20 ส.ค. 2563)

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้... (18 ส.ค. 2563)

โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใ... (06 ส.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ... (05 ส.ค. 2563)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (30 ก.ค. 2563)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (11 มิ.ย. 2563)

โครงการป้องกันโรคระบาดตาม... (18 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (25 ก.พ. 2563)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (11 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทาง ตง.ถ.33-0... (24 ธ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะ (15 ธ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานโครง... (15 ธ.ค. 2564)  
ประกาศ วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรัษฎา - ต้นโตนด หมู่ที่ 1... (15 พ.ย. 2564)
)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)... (08 พ.ย. 2564)
ประกาศสาระสำคัญสัญญา (01 พ.ย. 2564)
ประกาศสาระสำคัญสัญญา (01 พ.ย. 2564)
ประกาศผลตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 (20 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ประกวดราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบร... (19 ต.ค. 2564)
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน... (04 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองมว... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไร่ใหญ่ - ควนท้อน หมู่ที่ 3 ตำ... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกลางเหนือ - นาต้นอ้าย หมู่... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่่มเติม (13 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานโครง... (03 ส.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาขาม - วัดควนล... (30 เม.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินกันรายจ่า... (28 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (20 เม.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表