Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ... (12 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.ควนเมา ประจำปี พ.ศ (04 เม.ย. 2565)  
ขอเชิญประเมินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเม... (15 มี.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (18 ก.พ. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสารเป็นพนักงานจ้าง (24 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 2564)
ขอเชิญผู้ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา และสมาชิกองค์... (21 ต.ค. 2564)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.ควนเมา ประจำปี พ.ศ.2564... (01 ต.ค. 2564)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.ควนเมา ประจำปี 2564 (30 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2... (29 ก.ย. 2564)
กฎบัตรและนโยบายการตรวจสอบภายในอบต.ควนเมา ปีงบประมาณ 2565 (28 ก.ย. 2564)
ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ... (27 ก.ย. 2564)
ขอเชิญแกนนำและเยาวชนในพื้นที่ตำบลควนเมาเข้าร่วมอบรม (20 ส.ค. 2564)
มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (04 ส.ค. 2564)
มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (03 ส.ค. 2564)
มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (03 ส.ค. 2564)
มอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (03 ส.ค. 2564)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง (03 ส.ค. 2564)
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง (03 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการ รู้เท่าทัน รู้ป้อ... (06 พ.ค. 2565)  

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม... (18 เม.ย. 2565)  

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (28 มี.ค. 2565)  

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (08 ก.พ. 2565)

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำ... (01 ส.ค. 2564)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (21 ก.ค. 2564)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (21 มิ.ย. 2564)

การจัดทำแผนชุมชน (23 เม.ย. 2564)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (22 เม.ย. 2564)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (22 เม.ย. 2564)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (10 มี.ค. 2564)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (26 พ.ย. 2563)

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร... (16 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (28 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมการสานตะกร้... (20 ส.ค. 2563)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (20 ส.ค. 2563)

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้... (18 ส.ค. 2563)

โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใ... (06 ส.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ... (05 ส.ค. 2563)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (30 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (12 พ.ค. 2565)  
ประกาศแบบรูปโครงการก่อสร้าง ถนนคสล.สายรัษฎา-บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๑ (02 พ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถน... (02 พ.ค. 2565)  
ประกาศวันตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คั... (19 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายคลองเ... (25 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายคลองเต... (25 ก.พ. 2565)
ประกาศสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (11 ก.พ. 2565)
ประกาศสาระสำคัญสัญญา (03 ก.พ. 2565)
ประกาศสาระสำคัญสัญญา (28 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (28 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (19 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (19 ม.ค. 2565)
ประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสแต - โคกไทร หมู่ที... (07 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมนมประจำเดือนมกราคม 2565 (07 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทาง ตง.ถ.33-0... (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ (15 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานโครง... (15 ธ.ค. 2564)
ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ ประจำงวดปี 2564 (09 ธ.ค. 2564)
ประกาศ วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรัษฎา - ต้นโตนด หมู่ที่ 1... (15 พ.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมนมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (09 พ.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th