Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือ... (14 พ.ย. 2560)  
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร (19 ก.ย. 2560)  
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2 (19 ก.ย. 2560)  
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 1 (19 ก.ย. 2560)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต (19 ก.ย. 2560)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต (19 ก.ย. 2560)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต (19 ก.ย. 2560)
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2... (28 เม.ย. 2560)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก (06 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยสามัญ ประจำปี... (06 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยสามัญ ประจำปี... (28 ธ.ค. 2559)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยที่ 4 ... (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมั... (21 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมั... (21 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา... (21 ต.ค. 2559)
คู่มือประชาชน (02 ก.ย. 2559)
แผ่นพับ การจัดการขยะโดยมีส่วนร่วม (24 ส.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การ... (10 ส.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (01 มิ.ย. 2559)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (18 ธ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (15 ส.ค. 2560)  

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (09 ส.ค. 2560)  

โครงการประกวดครัวเรือนจัด... (04 ก.ค. 2560)  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (03 ก.ค. 2560)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (07 มิ.ย. 2560)

โครงการธนาคารขยะ (18 พ.ค. 2560)

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (22 มี.ค. 2560)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ... (01 ก.พ. 2560)

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวาย... (23 ม.ค. 2560)

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน... (18 ม.ค. 2560)

ประมวลภาพอุทกภัยในเขตตำบล... (19 ธ.ค. 2559)

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระ... (16 ธ.ค. 2559)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ... (23 ก.ย. 2559)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (24 ส.ค. 2559)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (16 ส.ค. 2559)

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้... (23 มิ.ย. 2559)

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ หม... (08 มิ.ย. 2559)

กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดกา... (01 เม.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (08 มี.ค. 2559)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี... (14 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย... (17 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (17 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำ... (11 ต.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายรัษฎา - บ้านกลาง ... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรือง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคสล.สายรัษฎา - ... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง 2 โครงการ (27 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สขร.เดือนพฤศจิกายน 2559 - เดือนเมษายน 2560 (26 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง สอบราคาจ้าง 2 โครงการ (26 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำน... (11 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง งานประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ จำนวน 2 โครงการ (11 พ.ค. 2560)
สอบราคางานก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานแค - ต้นเลียบ หมู่ที่ 7 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จ... (16 ก.พ. 2560)
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานแค - ต้นเลียบ หมู่ที่ 7 ตำบลควนเมา อำเภ... (16 ก.พ. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำหัก หมู่ที่ 12 ตำบลควนเมา อำเภอรัษ... (19 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำหัก หมู่ที่ 12 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังห... (19 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไสหรก - กองหิน หมู่ที่ 10,13 ตำบลควนเมา ... (19 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไสหรก - กองหิน หมู่ที่ 10,13 ตำบล... (19 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (16 ธ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (25 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (10 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง (30 ก.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7526-0213 โทรสาร : 0-7526-0213 อีเมล์ : admin@khuanmao.go.th


www.khuanmao.go.th