Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) (15 ม.ค. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 ม.ค. 2564)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (18 ธ.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศรยชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 พ.ย. 2563)
ขอเชิญชวน...ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (08 ต.ค. 2563)
แบบสำรวจความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา (23 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องุถิ่น (14 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (11 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (05 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) (04 มิ.ย. 2563)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ(intergrity and Transparency... (01 มิ.ย. 2563)
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา (12 พ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (08 พ.ค. 2563)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 พ.ค. 2563)
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการ ในที่... (22 เม.ย. 2563)
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา (16 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (26 พ.ย. 2563)  

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร... (16 ก.ย. 2563)  

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (20 ส.ค. 2563)  

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้... (18 ส.ค. 2563)

โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใ... (06 ส.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ... (05 ส.ค. 2563)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (30 ก.ค. 2563)

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร... (11 มิ.ย. 2563)

โครงการป้องกันโรคระบาดตาม... (18 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (25 ก.พ. 2563)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (11 ธ.ค. 2562)

เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ร... (17 ต.ค. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีวิ... (20 ส.ค. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส... (12 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้อง... (26 ก.ค. 2562)

โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใ... (25 ก.ค. 2562)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (15 ก.ค. 2562)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้... (27 มิ.ย. 2562)

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล... (11 มิ.ย. 2562)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (02 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (29 ธ.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการปรัปบรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ต... (24 ธ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปบรุงผิ... (24 ธ.ค. 2563)  
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสารสำคัญสัญญา (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศตรวจรับงานจ้าง (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (11 พ.ย. 2563)
ประกาศตรวจรับงานจ้าง (11 พ.ย. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (10 พ.ย. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (10 พ.ย. 2563)
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 (27 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 (20 ต.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา (20 ต.ค. 2563)
ประกาศข้อมูลสารสำคัญสัญญา (20 ต.ค. 2563)
ประกาศตรวจรับงานจ้าง (19 ต.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 081-3702454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th