Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปี 2561
Responsive image
เมื่อวันพุธ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา  จัดทำโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ หรือป่าไม้  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้เหรียง ต้นศรีตรัง และต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 โดยมี นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประธานที่ปรึกษานายก และประชาชนเข้าร่วมโครงการอีกมากมาย การดำเนินการโครงการสำเร็จลุล่วง ด้วยดี
         
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561